Over kinderopvang Bambini

Kinderopvang Bambini is een kinderdagverblijf en BSO in Limbricht. Bij kinderopvang Bambini staan drie kernwaarden centraal:


1. Welzijn van het kind

Wij houden van kinderen. Daarom bieden wij hen bij kinderopvang Bambini een liefdevolle en veilige omgeving aan, waarin zij zich in een huiselijke sfeer kunnen ontwikkelen en gaan wij altijd op een open en eerlijke manier met de kinderen om. We bespreken niet alleen met de ouders wat we denken en voelen, we benaderen de kinderen ook op deze manier.
We bespreken ons handelen en geven ruimte aan het kind om zichzelf te ontwikkelen door hen te alle tijden op een positieve en eerlijke manier te benaderen. We vertellen dus ook geen leugens om bestwil, maar leggen kinderen zoveel mogelijk uit waarom iets gebeurt. Op deze manier kan het kind vertrouwen opbouwen. Ook kinderen die meer aandacht vragen, krijgen elke keer opnieuw de aandacht die ze nodig hebben. Deze positieve instelling stralen we uit in de groep, hierdoor voelen de kinderen zich veilig en krijgen ze optimale ruimte om zichzelf te zijn. 

2. Veilige omgeving

Onze kinderopvang is uiteraard kindvriendelijk ingericht, van de speelruimten tot de tuin en de bedjes. Veiligheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Uiteraard doen wij er alles aan om eventuele problemen in onze kinderopvang te voorkomen. Daarbij worden wij natuurlijk ook streng gecontroleerd door de GGD en overige instellingen. Helaas weten we dat ongelukjes in een klein hoekje zitten. Daarom is kinderopvang Bambini op op alle mogelijke scenario’s voorbereid. Binnen de kinderopvang heeft elke leidster bijvoorbeeld een EHBO diploma en hebben wij een protocol dat in werking wordt gesteld wanneer zich een incident zou voordoen. Hierdoor kunt u uw kind zorgeloos bij kinderopvang Bambini achterlaten.

3. Ontwikkelen in groepsverband

Bij kinderopvang Bambini krijgen kinderen de ruimte om zich in hun eigen tempo, spelenderwijs te ontwikkelen; spelen is immers leren. Wij bieden tijd voor “vrij” spel, alleen of samen met de andere kinderen, zowel binnen als buiten. Uiteraard is er bij kinderopvang Bambini voldoende ontwikkelingsmateriaal aanwezig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bordspellen, puzzels, lotto’s etc. Hierbij gaat het niet om de prestatie van het kind, maar om het gezellig samen bezig zijn. Door gericht met de kinderen te werken en hen te begeleiden, stimuleren wij hen in hun ontwikkeling.

Heb je nog vragen? Neem contact op!