Onze visie

Kinderopvang Bambini streeft ernaar om een opvoedingssituatie te bieden die aansluitend en aanvullend is op de opvoedingssituatie van thuis.

Ondersteuning en ontwikkeling

Bij kinderopvang Bambini geloven wij in de kracht van het kind. Wij geloven dat elk kind in zijn eigen tempo ontwikkelt, en dat het van belang is dat wij het kind volgen. Een kind weet en voelt veel. Hierdoor zal een kind altijd zijn weg vinden wanneer hier de ruimte voor wordt geboden. Het is aan ons als volwassenen om kinderen te ondersteunen wanneer zij daar behoefte aan hebben en vrijheid te gunnen om de wereld te ontdekken binnen veilige grenzen. Zodat zij een goede basis mee krijgen waaruit zij zelf verder kunnen bouwen.

Samen spelen, samen leren

In het kinderdagverblijf ontmoeten kinderen elkaar in groepsverband. Het kinderdagverblijf is een plaats waar kinderen leren omgaan met andere kinderen door samen te spelen, te eten en te slapen. Door met andere kinderen allerlei activiteiten te doen, leren ze de uitwerking van hun gedrag op anderen kennen. Hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gevoelens en leren ze over hun reactiemogelijkheden. Door samen met anderen kinderen te spelen, leren ze bijvoorbeeld al vroeg wat delen, helpen, rekening houden met anderen, omgaan met conflicten en opkomen voor jezelf is.

 

Veiligheid en geborgenheid

De situatie in de dagopvang is erop gericht dat de kinderen, in een op kinderen afgestemde omgeving en sfeer, een prettige dag doorbrengen. Zodanig, dat ieder kind zich bij kinderopvang Bambini veilig en geborgen voelt. Door de leidsters wordt zowel in groepsverband als individueel, bewust aangesloten op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

Kinderopvang Bambini is er zowel voor de ouder als voor het kind

Kinderopvang Bambini neemt een deel van de opvoeding van de kinderen over. Ouders zijn echter medeverantwoordelijk voor de opvang van hun kinderen in het kinderdagverblijf. Daarom is het noodzakelijk om gegevens over de ontwikkeling van hun kind met de leidster(s) uit te wisselen. Daardoor worden wederzijdse inzichten over deze ontwikkeling en de opvoeding vergroot. Goede contacten tussen ouders en leiding vinden wij heel belangrijk en vragen hierin dan ook om medewerking van de ouders.

Daartegenover staat dat wij heel flexibel zijn met onze openingstijden, erop gericht om jouw leven te vergemakkelijken. En dat jij ten alle tijden, wanneer jouw kind bij Bambini is, de mogelijkheid hebt om in te loggen in ons systeem en live mee te kijken. Hiermee garanderen wij de veiligheid van jouw kind bij kinderopvang Bambini. Lees hier meer over live meekijken en onze flexibele openingstijden

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op!